Temelde doğuma yardım, doğum kanalı içerisinden yavrunun geçişini kolaylaştırmak veya kasılma gücünü yitirmiş uterustan yavrunun yardımla çekilerek çıkartılması, güç durumlarda yavrunun kanaldan geçmesinin mümkün olmadığı durumlarda cerrahi yöntemler (operasyon, sezeryan), senkronizasyon, çeşitli hormon uygulamaları ile üremenin denetlenmesi, gebeliğin belirlenmesi gibi beşeri faaliyetler.