Veteriner hizmetleri bünyemizde büyükbaş, küçükbaş, pet, kanatlı ve çevre sağlığı konularından koruyucu ve tedavi amaçlı her tür ilaç, serum, aşı, kısacası farmakolojik alanda tüm veteriner ürünler bulundurulmaktadır.