Tüm hayvan türlerinde dış parazitler (kene,bit,uyuz,vs.) iç parazitler; Kan parazitleri, kelebek, mide barsak kıl kurtları, şeritler, ekinokok kistler, sistiserk vb. birçok paraziter enfeksiyonlarında koruyucu ve tedavi amaçlı tüm hizmetler yapılmaktadır.