Büyük baş, küçük baş, kanatlı ve tüm hayvan türlerinin birçok viral, bakteriyel ve paraziter hastalıklardan en pratik ve ekonomik yöntemi koruyucu veteriner hekimlik uygulamalarıdır. Bu uygulamaları özetlemek gerekirse; viral hastalıklara karşı spesifik aşı uygulamaları, iç ve dış paraziter enfeksiyonlara karşı antiparaziter uygulamalar ve çeşitli çevre şartları sebebi ile oluşabilecek bakteriyel hastalıklara karşı yapılan uygulamalar olarak sıralayabiliriz. Hizmet aşamasındaki bu uygulamaların başarıyla sonuçlanabilmesi için kullanılan materyallerin kaliteli, hekimin deneyimli ve gerekli hijyenik şartlarda yapılması gerekmektedir.